НАЦИОНАЛНА МАРЕОГРАФСКА МРЕЖА 

     Обновяване и поддържане на Националната Мареографска Мрежа

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ:

Агенция по геодезия, картография и кадастър - МРРБ

Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН

Институт по океанология - БАН

[ Log In ]

ПунктВремеНиво [m]Състояние
Варна09.10.2018 22:51:00 ч.0.05Спрян
ПунктВремеНиво [m]Състояние
Бургас13.08.2018 05:29:00 ч.0.24Спрян
Забележка: Нивата са дадени съгласно Европейската височинна  система. Времето е в UTC формат