To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  19.06.2018 19:27 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 2.84 50(NE) 25.8601008         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 1.32 179(S) 28.633101420000 24.0014.600.43    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 2.34 339(N) 24.563999         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци                VZA Shcorpilovci
MCH Платформа Галата                VBA Sea Station Galata
MCH Емине 5.87 337(NW) 22.175984         EMZ Emine
MCH Поморие           0.29    POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще 3.26 92(E) 25.6651012         BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008