To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  19.02.2019 05:38 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 1.92 326(NW) 4.61001018         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 0.71 185(S) 4.592102311439 5.8014.060.20    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 1.33 61(NE) 5931008         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци                VZA Shcorpilovci
MCH Платформа Галата                VBA Sea Station Galata
MCH Емине 2.13 161(S) 5.292992         EMZ Emine
MCH Поморие                POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще 00 0(N) 1.5921022         BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008