To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  23.03.2017 22:02 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 1.62 91(E) 7.6961019         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 2.33 87(E) 8.283102520000 9.4016.110.13    BAZ Balchik
MCH Варна-залив                VAZ Varna Bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Варна-п-ще Запад                VZA Varna West Port
MCH Варна-Белослав                VBA Beloslav
MCH Емине                EMZ Emine
MCH Поморие         8.3016.951.20    POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще                BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008